به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ محسن یکتاپور با بیان اینکه نباید آبزی پروری را تنها به پرورش میگو محدود کنیم گفت: خوشبختانه کشور ایران به ویژه استان هرمزگان ظرفیت خوبی در تولید انواع آبزی شامل ماهی،جلبک، کروکودیل، ماهیان زینتی،صدف و … دارد.

وی آبزی پروری را راهی مطمئن برای ایجاد اشتغال پایدار خواند و گفت: خوشبختانه درحال حاضر بالغ بر چندین هزار نفر تنها در استان هرمزگان در مشاغل آبزی پروی به صورت مستقیم در حال فعالیت هستند.

خبر جدید  صادرات بالغ بر 58 هزار تن انواع آبزیان در سال 97

مدیرکل شیلات هرمزگان خودکفایی هرچه بیشتر، تعادل تجارت ملی و بین المللی، کسب ارز بیشتر، ایجاد کار به ویژه در مناطق روستایی،بهبود تغذیه مردم،افزایش درآمد ، افزایش تولیدات غیرنفتی و … را تنها بخشی از فواید آبزی پروری خواند.

یکتاپور با بیان اینکه بدیهی است که با افزایش جمعیت و کاهش سطوح خشکی قابل کشاورزی، آبزی پروری راهی مطمئن بری تامین غذای جوامع انسانی می تواند باشد گفت:خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران به ویژه استان هرمزگان در این زمینه گامهای خوبی برداشته است.

خبر جدید  کمک بیش از 21 میلیارد تومانی حامیان هرمزگانی در قالب طرح اکرام ایتام و محسنین

این مقام مسئول تصریح کرد: بی شک هر زمانی که فرصتهای اقتصادی و سرمایهگذاری ایران اسلامی را میشماریم، باید نگاهی ویژه به ظرفیت آبزی پروری بهعنوان قابلیتی مهم در استانهای ساحلی و غیر ساحلی انداخت.

وی افزود : استان هرمزگان با برخورداری از سواحلی با ظرفیتها و موقعیتهای منحصربهفرد اقتصادی، ترانزیتی، کشاورزی، شیلاتی ،گردشگری و …است که قطعاً نقش غیرقابلانکاری را در آینده اقتصاد ایران و حتی منطقه و جهان دارد.

خبر جدید  جبران ضعف‌های تاریخی بهداشت و درمان هرمزگان نیازمند جهشی اساسی است

گفتنی است استان هرمزگان با ورود به صنعت آبزی پروری توانسته به قطب تولیدات شیلاتی کشور طی چند سال اخیر تبدیل گردد.