به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ دکتر ایرج حیدری در دوازدهمین نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی، عنوان کرد: در بخش پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اعتبارات قابل توجهی توسط استان جذب و به طرح های مختلف تولیدی در سطح استان پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: تسهیلات اشتغال روستایی با نظارت دستگاه های اجرایی و بانک های عامل در سطح استان در حال پرداخت است و بر میزان تحقق اجرای طرح های اشتغالزایی نیز نظارت حاکم است.

حیدری با اشاره به اهمیت تسهیلات اشتغال روستایی در بهبود فضای کسب و کار در مناطق روستایی استان، اظهار داشت: اجرای طرح پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی ، روستاهای استان را تبدیل به کارگاه های تولیدی در حوزه های مختلف کشاورزی، خدماتی ، صنعتی و گردشگری کرده است.

معاون هماهنگی اموراقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان گفت: اجرای طرح پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی، روستاهای استان را متحول نموده و فضای کار و کسب را در این مناطق رونق بخشیده است.

خبر جدید  سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور از توسعه شهرک حمل ونقل دربندرعباس حمایت می کند

وی با اشاره به اجرای طرح های پرورش میگو در استان، تصریح کرد: استان هرمزگان و پسکرانه های خلیج فارس و دریای عمان مستعد ترین مناطق برای پرورش میگو در کشور هستند.

حیدری در همین رابطه گفت: استان هرمزگان با توجه به ظرفیت های خوب ساحلی که دارد می تواند با یک برنامه مدون در سطح استان های جنوبی کشور در زمینه پرورش میگو پیشتاز باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت ایجاد زیرساخت ها در نواحی پرورش میگوی استان، خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی مهمترین مشکل و مانع استان در زمینه اجرای طرح های پرورش میگو از پارسیان در غرب استان تا جاسک در شرق استان نبود زیرساخت ها به ویژه در زمینه تامین برق اراضی پرورش میگو در این مناطق می باشد.

حیدری خاطرنشان کرد: بسیاری از سرمایه گذاران در سایت های پرورش میگو در غرب و شرق استان اقدام به سرمایه گذاری برای تولید میگو نموده اند ولی با مانع تامین برق برای آغاز چرخه تولید مواجه هستند.

خبر جدید  جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان رودان برگزار شد

وی خاطرنشان کرد: ظرفیت فوق العاده اجرای طرح های پرورش میگو که تاثیر بسزایی در افزایش تولید ، اشتغالزایی ، صادرات و ارز آوری برای کشور دارد نباید غفلت کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار هرمزگان گفت: سازمان جهاد کشاورزی و شیلات یک برنامه مدونی برای رفع موانع پیش روی اراضی پرورش میگو در زمینه ایجاد زیرساخت ها به ویژه تامین برق مورد نیاز اراضی ارائه کنند.

حیدری خاطرنشان کرد: مناطقی را باید برای اجرای طرح های سرمایه گذاری در حوزه تامین برق برای سایت های پرورش میگو جانمایی کرد و فراخوان در این زمینه به سرمایه گذاران و متقاضیان در حوزه برق داده شود.

وی افزود: تمامی سرمایه گذاران اراضی پرورش میگو در شرق و غرب استان که تمایل دارند برای اراضی خود به صورت مستقل با استقاده از پنل های خورشیدی و یا با استقاده از دیگر امکانات نظیر مورتور های برق ، برق مورد نیاز اراضی خود را تامین کنند با هماهنگی شیلات و جهاد کشاورزی در این زمینه اقدام کنند و استانداری آماده همکاری با سرمایه گذاران در این زمینه است و تمامی فرمانداران و دستگاه های اجرای ذیربط نیز در این رابطه با سرمایه گذاران همکاری کنند.

خبر جدید  میناب به خاک نشست

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار هرمزگان تصریح کرد: با توجه به اینکه فعال شدن اراضی پرورش میگو در غرب و شرق هرمزگان تاثیر بسزایی در افزایش اشتغال ، تولید، صادرات ، بهبود وضعیت اقتصادی، بهبود درآمد ملی ، ارز آوری و صادرات کشور دارد وزارت نیرو باید با یک نگاه ملی نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز جهت ایجاد زیرساخت های برق رسانی در اراضی پرورش میگو ی استان هرمزگان اقدام نماید.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان بیان داشت: استانداری هرمزگان از همه برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حوزه تامین برق مورد نیاز اراضی پرورش میگو از غرب تا شرق استان حمایت می کند.