به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، عباس امینیزاده در بازدید از سازمان و مجموعه آرامستان اظهار کرد: توسعه، بهسازی و ایجاد امکانات و تسهیلات در آرامستان به عنوان یکی از نیازهای اصلی جامعه، در دستور کار شهرداری بندرعباس قرار دارد.

وی در این بازدید که شهرداران مناطق سهگانه و معاونین عمرانی آنها نیز حضور داشتند، افزود: همسطحسازی قطعات، ایجاد قطعات جدید، استفاده از نیروی انسانی دارای شرایط، احداث پارکهای بازی ویژه کودکان و غیره جزو اقداماتی صورت گرفته و شایسته تقدیر است.

شهردار بندرعباس گفت: توسعه فضای سبز و کاشت گونههای مختلف نیز یکی دیگر از اقداماتی است که در این مجموعه باید مدنظر قرار داشته باشد.

امینیزاده در ادامه نیز با تاکید بر همکاری شهرداری مناطق سهگانه و سایر بخشهای شهرداری، خاطرنشان کرد: احداث سرویسهای بهداشتی، تامین آب مورد نیاز جهت توسعه فضای سبز، برآورد اولیه احداث حسینیه، برآورد اولیه احداث سردخانه، برآورد احداث غسالخانه و سالن ویژه نماز میت از جمله اقداماتی است که در ارتباط با آرامستان بندرعباس باید انجام شود.

اضافه میشود، در این بازدید مقرر شد شهرداری منطقه دو بندرعباس تعداد ۱۲ چشمه سرویس بهداشتی در محل آرامستان احداث کند.