به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، هوشنگ ملایی در آخرین نشست مطبوعاتی در سال ۹۷ در خصوص بارندگی های اخیر در استان و میزان و حجم آبگیری عنوان کرد: متوسط بارندگیاز ابتدای سال تا کنون میزان ۱۵۵ میلیمتر بوده که نسبت به دوره دراز مدت ۹ درصد رشد داشته که نسبت سال گذشته رشد ۲۳۰ درصدی را نشان میدهد.

وی در ادامه گفت: در بارندگی های اخیر بستک با میزان بارش ۷۱ میلیمتر بیشترین و شهرستان جاسک با متوسط بارش ۷٫۶ کمترین میزان بارندگی را داشته است.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به میزان حجم سد ها و تاثیر بارندگی سال جاری در ذخیره سازی افزود: میزان آبگیری سد استقلال ۹۵ میلیون مترمکعب و سدشمیل و نیان ۴۷ میلیون مترمکعب است. این درحالی است که سد میناب ۲۵۰ میلیون مترمکعب و شمیل و نیان ۱۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت دارند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان تصریح کرد: نیاز آبی استان هرمزگان در بخش کشاورزی یک ونیم میلیارد مترمکعب و برای شرب ۱۷۰ میلیون مترمکعب است.

ملایی اظهار کرد: سه میلیارد مترمکعب بیلان منفی آب زیرزمینی در استان است که ۳۶نقطه برای احداث سدهای کوچک با هدف تقویت آبخوان به ظرفیت ۵۰۰ هزار تا شش میلیون مترمکعب در بالا دست دشت های با بیلان منفی شناسایی شدهاند.

وی در خصوص اهم برنامه های انجام شده در سال گذشته اذعان داشت: فاز نخست طرح نوسازی خط انتقال آب میناب بندرعباس به طول ۱۷ کیلومتر،تامین آب شرب بندرعباس از سدهای شمیل و نیان با توجه به کمبود موجود، بهره برداری از سه هزار هکتارشبکه شمالی دشت میناب و طرح سد تغذیه مصنوعی شمیل و آشکارا سد تغذیه بنو در پارسیان که کمک به بهبود آبخوان های بود از مهمترین برنامه های اجرایی در سال گذشته بود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان در ادامه سخنان خود درخصوص برنامه های پیش بیینی شده سال آینده بیان کرد: آبگیری از سد سرنی با ظرفیت ۶۰ میلیون مترمکعب، طرح ساماندهی رودخانه رویدر، انتقال آب از چشمه سبزپوشان حاجیآباد با پیشرفت ۷۵ درصد فعلی و سرمایهگذاری ۲۵ میلیارد تومانی و بهرهمندی ۷۰۰ هکتار از اراضی پایین دست و جلوگیری از هدررفت ۳۰ درصدی آب به بهرهبراری میرسد.

ملایی افزود: همچنین فاز دوم شبکه مرکزی میناب به مساحت هشت هزار هکتار ، طرح انتقال آب به بخش یکدار جاسک برای تحت پوشش قرار گرفتن ۱۵۰۰ هکتار اراضی و سد تغذیه دشت لاور میستان با ۹ میلیارد تومان نیز در سال آینده به بهرهبرداری میرسد.

این مقام مسئول یاداور شد: ۳۶ نقطه برای احداث سدهای کوچک با ظرفیت ۵۰۰ هزار مترمکعب تا شش میلیون مترمکعب شناسایی شدهاند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان در پایان با شااره به تر سال بودن سال ۹۷ گفت: امیدواریم که در سال آینده مانند امسال بارش های بصورت نرمال داشته و بتوانیم سال خوبی را پشت سر بگذاریم.