به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، عباس امینیزاده در همایش فرصتهای سرمایه‎گذاری شهرداری بندرعباس که با حضور یکی از اساتید برجسته این حوزه برگزار شد، اظهار کرد: تا پیش از این، حوزه سرمایهگذاری شهرداری بندرعباس در قالب مدیریت دنبال میشد که با توجه به اهمیت این بخش، به یک سازمان مستقل ارتقاء یافته است.

وی با اشاره به اینکه در مدیریت جوامع شهری چند نوع نظام مدیریتی حاکم است، افزود: یک نوع مدیریت، وابسته به دولت و در نوعی دیگر که طی سالهای اخیر نیز شهرهای مختلف دنیا استقبال بیشتری از آن داشتهاند، مدیریت شهری وابسته به سرمایهگذاری است.

خبر جدید  حضور صنعتگران هرمزگان در نمایشگاه ملی صنایع دستی عیدانه تهران

شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: در نوعی دیگر از مدیریت شهری، باید این دو مورد را با یکدیگر تلفیق کنیم که با توجه به قوانین حاکم بر کشور، این شیوه مدیریت شهری برای ما قابل اعمال است.

امینیزاده با تاکید بر روی آوردن شهرداریها به منابع پایدار مالی و سرمایهگذاری در راستای دستیابی به این مهم، خاطرنشان کرد: حوزه سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی طی سالهای اخیر در کشور ما و پیش از آن در کشورهای پیشرفته و توسعهیافته امتحان شده و نتیجه بدست آمده باعث گسترش این حوزه شده است.

این مقام مسئول گفت: در بحث سرمایهگذاریها، نباید از کوچکترین موارد نیز گذشت کنیم، چرا که سرمایهگذاری خرد و کلان، هر دو برای شهرداریها حائز اهمیت بوده و به نفع مردم و خود سرمایهگذار است.

خبر جدید  فراخوان جذب جوانان درقالب سازمان های مردم نهادجوانان

وی ادامه داد: شهرداری بندرعباس از سرمایهگذاریهایی که موجب تقویت اشتغال خرد شده و بازده قابل ملاحظه برای شهر دارد، استقبال میکند و متقاضیان سرمایهگذاری میتوانند با مراجعه به سازمان سرمایهگذاری، درخواستهای خود را مطرح کنند.

امینیزاده بیان کرد: در حوزههای فرهنگی و برنامهریزی اجتماعی امکان بسترسازی و مشارکت شهرداری بندرعباس و بخش خصوصی وجود دارد.

شهردار بندرعباس در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: ایجاد زیرساختهای گردشگری باعث رونقبخشی به این حوزه شده و به تبع آن، با افزایش گردش مالی در شهر، شهرداری نیز منتفع میشود.

خبر جدید  حضور کارکنان سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان در مراسم 9 دی

وی افزود: سرمایهگذاری در حوزه زیرساختهای گردشگری، منافع مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی برای شهرداری دارد و در واقع، درآمدهای حاصل از این بخش، منابع غیرمستقیم شهرداری قلمداد میشوند.

این مقام مسئول در انتهای سخنانش نیز با تشویق مدیران و کارکنان شهرداری بندرعباس به ارایه طرحهای کارشناسی شده و خلاق در حوزه سرمایهگذاری، تصریح کرد: پاداش ویژه و قابل توجهی به این گونه طرحهای توجیهپذیر و قابل اجرا اختصاص داده خواهد شد.