به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ روح الله وفاکیش گفت: این پروژه ها شامل سدهای سنگی و ملاتی، عملیات بیومکانیک و مکانیک می باشند که با هدف تغذیه سفره های زیرزمینی ،کنترل سیل و بهره وری از سیلاب ، توسعه کشاورزی ، جلوگیری از مهاجرت و اشتغالزایی اجرا گردیده است.

وفاکیشبا اشاره به دو دهه خشکسالی در هرمزگان افزود: این استان به لحاظ شرایط اقلیمی خاص دارای منابع آبی محدود می باشد که بر این اساس اجرای گسترده طرح های آبخیزداری ضروری است و تمامی سازه های آبخیزداری شهرستان بندرعباس در پی بارندگی های اخیر فصل آبگیری شد و موجب رضایت مندی اهالی و رونق کشاورزی در روستاها شده است.

وی افزود : اعتبار موردنیاز این پروژه ها از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی و اعتبارات استانی تامین شده