به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ عباس امینیزاده در نشستی که با حضور معاونین خدمات شهری مناطق سهگانه برگزار شد، اظهار کرد: در بحث ساماندهی بخشهای مختلف، بلوار ساحلی به دلیل ویژگیهای منحصر به فردی که دارد، یک اولویت اصلی محسوب میشود.

وی با اشاره به تقویت فضای سبز در بلوار ساحلی، افزود: فضای سبز در کوتاه مدت خودش را نشان نمیدهد و رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند زمان است.

خبر جدید  بودجه 8400 میلیاردی شهرداری بندرعباس تقدیم شورای شهر شد

شهردار بندرعباس با بیان اینکه منظر بلوار ساحلی شهر شاهد تغییرات خواهد بود و تقویت میشود، خاطرنشان کرد: این قسمت از شهر در دو بخش عمرانی و زیباسازی شاهد اقدامات قابل توجهی خواهد بود.

امینیزاده با اظهار اینکه منظرسازی بلوار ساحلی در شب و روز مدنظر قرار دارد، تصریح کرد: موضوعاتی مانند فضای سبز، تنظیف، بهداشت، المانسازی، خط کشی معابر، مبلمان شهری، پیادهروسازی و غیره سرفصلهای اقدامات در نظر گرفته شده برای این بخش از شهر است.

خبر جدید  بازدید از مرکز آموزش فنی وحرفه ای شماره یک بندرعباس

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: توجه ویژه به بلوار ساحلی از سوی شهروندان، مسئولان و مهمانانی که بندرعباس را به عنوان مقصد سفرهای کاری و تفریحی خود انتخاب میکنند، باعث شده تا این بخش بیش از پیش مورد توجه باشد.

وی اضافه کرد: در منظرسازی شب، آذینبندی، نورپردازی، المانهای نوری، نورپردازی درختان و غیره ایجاد میشود.

خبر جدید  جلب مشارکت مردمی جهت ارتقای شاخص های سلامت اجتماعی الزامی است