به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ عباس امینیزاده در جلسه شورای اداری شهرداری اظهار کرد: نیت و انگیزهها افراد در قبول مسئولیتها متفاوت است، اما در نهایت همه انگیزهها در راستای یک هدف سازمانی باید قرار بگیرد و توان و انگیزه و علم و دانش همه اجزا باید در این مسیر باشد.

وی افزود: ترسیم وضعیت موجود و استقامت برای دستیابی به اهداف ضروری بوده و وظیفه همه ما است که در برابر نوسانات محکمتر حرکت کنیم.

شهردار بندرعباس خاطرنشان کرد: اگر اعتقاد به توانایی سیستم شهرداری نداشتم، در این منصب نمی ماندم. با وجود اینکه نوسانات و مشکلات سازمانی در همه جا وجود دارد، در شهرداری بندرعباس شاهد اتفاقهای خوبی هستیم.

امینیزاده تاکید کرد: شهرداری مثل یک بنگاه خصوصی اقتصادی است که خودش باید درآمد کسب کرده و هزینه کند. با یک تفاوت که یکسری اختیارات دست و پا شکسته قانونی هم دارد.

وی ادامه داد: کارمندان بنگاههای اقتصادی نمیتوانند نگاه وقتگذرانی و روزمرگی داشته باشند، زیرا این نوع نگاه اشتباه بوده و باعث شکست میشود.

خبر جدید  پیشرفت قابل توجه احداث بوستان هنر در بندرعباس/ پاسخی دیگر به نیاز عمومی شهر و هنرمندان

امینیزاده با تاکید بر اینکه مهار مشکلات باعث رضایت مجموعه و شهروندان میشود، تاکید کرد: کار تیمی یکی از الگوهای موفق است که همه بخشهای شهرداری در پیش گرفته شده و باید تقویت شود.

شهردار بندرعباس با اشاره به اینکه توجه به هدف اصلی در این الگو ضروری است، گفت: هدف کلان هر عضو مجموعه باید مشخص باشد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه کار تیمی لازمه برون رفت ما از مشکلات است و همه باید در این مسیر قرار بگیرند، بیان کرد: نباید منتظر ارائه راهکار از بیرون مجموعه باشیم، زیرا بهترین نظر، ایده و تفکر از درون مجموعه است و کارکنان شناخت بیشتری از شرایط دارند و ویژگیها را خوب میشناسند.

امینیزاده اظهار کرد: دانش، تعهد و مسئولیتپذیری، انگیزه و هدف لازمه کار تیمی است.

خبر جدید  ثبت دفن بیش از 1400 متوفی در سال 97

امینیزاده با بیان اینکه وظیفه شهرداری سر و کار داشتن با زندگی مردم در همه ایام و اوقات است، بیان کرد: هماهنگی و تلاش تیمی در ایام مختلف، مشارکت، همپوشانی و حمایت مورد مهم و تاثیرگذار در ارائه خدمات هرچه بهتر است.

وی با تاکید بر اینکه همه ما باید در ادای وظیفه رقابت داشته باشیم، تصریح کرد: از رویههای کاری اشتباه و طولانی سالهای دور باید در جهت حل مشکل مردم و اهداف سازمانی، پرهیز شود.

شهردار بندرعباس با اظهار اینکه مهمترین بهره وری، بهره وری منابع انسانی است، تاکید کرد: راه حل رضایتمندی بیشتر، کار تیمی و دوری از تناقض در سیستم است.

وی با اشاره به اینکه ساز و زندگی شهروندان به همه ما باز میگردد، ادامه داد: همه ما سرنشینان یک کشتی هستیم و باید برای پیشرفت به وظایف خودمان عمل کنیم.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: مدیران وظیفه دارند از مجموعه خودشان ارزیابی کرده و عملکرد کارکنان را بررسی کنند.

خبر جدید  جلب مشارکت مردمی جهت ارتقای شاخص های سلامت اجتماعی الزامی است

امینیزاده با تاکید بر انعطافپذیری بر مبنای قانون، تصریح کرد: رعایت سلسله مراتب اداری و توجه به دستورات مدیران بالادستی یکی دیگر از مواردی است که باید مدنظر همه کارکنان قرار داشته باشد.

وی تاکید کرد: تشویق و تنبیه پرسنل توسط مدیران در جایگاه خودش باید انجام شود.

شهردار بندرعباس همچنین با اشاره به اینکه استفاده از توان اجرایی، فکری و ایدهها باید هنر مدیران باشد، افزود: شرایط باید فراهم شود تا در سیستم شهرداری مدیر پرورش دهیم، زیرا این مسئله به نفع مجموعه و مردم است.

این مقام مسئول با بیان اینکه فعالیتهای خدماتی، فرهنگی و اجتماعی رویکرد اصلی شهرداری بندرعباس در سال جاری عنوان کرد.