به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ طی حکمی از سوی محمودرضا امیاری مدیرکل ورزش و جوانان هرمزگان، مجتبی عامری بعنوان معاون فرهنگی و امور جوانان این اداره کل معرفی و از زحمات علی خواجه فینی تقدیر شد.

دراین حکم آمده:

برادر ارجمند جناب آقای عامری

نظربه سوابق تخصص،تعهد و تجربیات ارزشمند به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست معاونت فرهنگی وامور جوانان این اداره کل منصوب میشوید امیداست بایاری خداوند متعال وهمکاری و هماهنگی با مسئولین و رعایت اعتدال گرایی با منشور اخلاقی دولت تدبیروامید در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دراستان موفق و موید باشید.