به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ دکتر عباس میرزاد در این بازدید زمینه های انتقال کمپ درمان و کاهش آسیب ماده ۱۶ مبارزه با مواد مخدر به مرکز توانمندسازی و جامعه پذیری معتادین را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

وی قرار گرفتن این دو مرکز در کنار یکدیگر جهت ارایه خدمات بهتر به بهبودیافتگان را مثبت دانست و عنوان کرد: معتادینی که به مرکز درمان و کاهش آسیب ماده ۱۶ منتقل می شوند معتادین متجاهر هستند که نیازمند توجه و کمک بیشتری هستند.

میرزاد خاطر نشان کرد: سعی بر این شده که تا حد امکان معتادین متجاهر استان به مرکز درمان آسیب ماده ۱۶ منتقل شوند و معتادین دیگر استان ها به شهرهای خود به منظور درمان از طریق رابط قضایی منتقل می شوند.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان با اشاره به خدمات قابل ارائه در مرکز توانمند سازی و جامعه پذیری معتادین، گفت: در این مرکز بهبود یافتگان بدون سرپرست یا ترد شده از خانواده به منظور درمان تکمیلی و به مدت چهار ماه نگهداری می شوند که طی این مدت از دوره های آموزشی فنی و حرفه ای به منظور توانمند سازی و ایجاد اشتغال بهرمنده خواهند شد.