به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛دکتر سلطانی معاون هماهنگی امور عمرانی به اتفاق مدیرکل امور شهری و جمعی از شهرداران شهرهای تابعه استان از نمایشگاه دستاوردها و نوآوری های حوزه مدیریت شهری و روستایی کشور در بندر عباس بازدید کردند.

در این نمایشگاه دستاوردها و نوآوری های حوزه مدیریت شهری و روستایی کشور در ۱۱۰ غرفه به نمایش درآمده است. این نمایشگاه تا سوم اسفند در محل دائمی نمایشگاه های بندرعباس برپابود.