به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، وزیر راه و شهرسازی در سخنانی در جمع مردم روستای سهیلی جزیره قشم با تاکید بر ضرورت توجه همه جانبه به اقتصاد دریا محور، بیان داشت: اقتصاد دریا محور سهم بزرگی در شکوفایی استان هرمزگان دارد.

وی ادامه داد: دکتر همتی استاندار هرمزگان به موضوع مهم اقتصاد دریا محور اهتمام ویژه ای داشته و از زمان حضور ایشان در جایگاه استاندار هرمزگان توسعه و پیشرفت هرمزگان جان تازه ای گرفته است.

اسلامی تصریح کرد: توسعه گردشگری دریایی از اولویتهای مهم در برنامههای سازمان بنادر و دریانوردی است و در این راستا اقدامات ارزنده ساخت اسکله های گردشگری صورت گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: این امر موجب ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق می شود.

دکتر فریدون همتی استاندار هرمزگان نیز در سخنانی در جمع مردم روستای سهیلی جزیره قشم، اظهار داشت: این منطقه با ایجاد اسکلههای گردشگری برای پذیرش گسترده گردشگران از سراسر کشور در ایام تعطیلات نوروز آماده است.

شایان ذکر است؛ سازمان بنادر و دریانوردی در هفت نقطه از جزیره قشم اسکله های گردشگری در راستای توسعه گردشگری دریایی به ویژه در کنار جنگل های حرا ایجاد نموده است.