به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ «سعید خادمی پور» با بیان این که صنایع برای ایجاد توسعهی پایدار نیازمند عمل به مسئولیتهای اجتماعی هستند، اظهارداشت: در جهان امروز هیچ حرکت اقتصادی بدون پشتوانهی فرهنگی، اجتماعی و هنری به سرمنزل مقصود نخواهد رسید و این مساله قانونی نانوشته در اقتصادهای موفق است و امروز سازمانها تنها در برابر سهامداران خود مسئول نیستند و عملکرد یک سازمان تنها با درنظر گرفتن سوددهی و برمبنای منافع کوتاه مدت سنجیده نمیشود. ذی نفعان یک مجموعه شامل طیف وسیعی از کارکنان، مشتریان، شرکای تجاری، جامعه محلی، شهروندان و محیط زیست میشود. درنهایت نیز یک بنگاه اقتصادی نسبت به تمامی این ذینفعان مسئولیت و وظایفی دارد.

خبر جدید  برنامه‌ریزی شهرداری سرگز برای ارائه خدمات شایسته به شهروندان

وی مردم هرمزگان را بخشی از ذینفعان اصلی منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس عنوان کرد و افزود: دیدگاه مدیرعامل محترم و تمام ارکان مجموعه بر این است که علاوه بر خدمات اقتصادی در زمینهی مسئولیتهای اجتماعی نیز اقدامات ماندگاری صورت پذیرد.

وی در تشریح برخی از اقدامات اخیر منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به بازسازی کامل مدرسه روستای تیاب خونسرخ و تجهیز آن و همچنین تکمیل سیستم سرمایشی این مدرسه اشاره کرد و افزود: یکی از محورهای اصلی مسئولیت اجتماعی توسعه عدالت آموزشی است که از کنارهم قرار گرفتن عدالت و آموزش توسعه حاصل میشود. خوشبختانه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس به این مهم توجه داشته و همین امر نیز سبب شد تا شرایطی را فراهم کند که دانشآموزان این روستا بتوانند با فراغ بال بیشتری به تحصیل بپردازند.

خبر جدید  داشتن نظم و انضباط اداری و تکریم ارباب رجوع دو عامل مهم موفقیت سازمانی است

ساخت سر درب ورودی روستای تیاب خونسرخ، ایجاد و نگهداری فضای سبز این روستا نیز از دیگر اقدامات منطقه ویژه در است که تاثیر شگرفی در روحیهی مردم این روستا خواهد داشت.

عضو هیت ریسه شورای روابط عمومی هرمزگان اظهار داشت به وجود زیرساختها ورزشی در یک منطقه در کاهش معضلات اجتماعی بهخصوص برای جوانان اشاره کرد و گفت: همین امر سبب شد تا ما در منطقه ویزه اقدام به زیر ساخت های ورزشی کنیم تا بدین ترتیب سهمی هر اندازه کوچک در کاهش آسیبهای اجتماعی داشته باشیم.

خبر جدید  تشریفات اداری اضافه از استعلامات سرمایه گذاری حذف شود

خادمی پور ترمیم آسفالت ورودی روستا و ساخت آلاچیق را از دیگر اقدامات منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس عنوان کرد و اظهار داشت: تمام تلاش خود را برای آبادانی منطقه خواهیم کرد و کمک به پیشرفت همه جانبه ایران، بهویژه مردم شریف استان هرمزگان همواره سرلوحهی کار ما خواهد بود.