به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ سعید حسینیپور با تأکید بر نظارت و کنترل مطلوب بر نحوه عملکرد و فعالیت حمل و نقل تاکسیهای درونشهری، اظهار کرد: سازمان مدیریت حمل و نقل وظیفه خود میداند که همه موارد مورد نظر صنف حمل و نقل درون شهری را بر اساس وظایف قانونی و رعایت مسئولیت اجتماعی پیگیری کند.

وی افزود: با در نظر گرفتن همین هدف، سازمان مدیریت حمل و نقل به منظور نظمبخشی به تردد خودروها و بالا بردن ضریب امنیت مسافران، از ابتدای دیماه سال جاری طی قراردادی همکاری خود را با پلیس راهنمایی و رانندگی آغاز کرده است.

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس، ادامه داد: قرارداد منعقد شده بین سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر و پلیس راهنمایی و رانندگی به مدت یکسال ادامه خواهد داشت و در طول این مدت با رانندگان خودروهای مسافربر شخصی که در ایستگاههای تاکسی اقدام به جابجایی مسافر میکنند، برخورد جدی و قانونی میشود.

این مقام مسوُل با بیان اینکه نیروهای بازرسی سازمان به صورت دو شیفت صبح و عصر کار بازرسی از ایستگاههای تاکسی را انجام میدهند، گفت: در اولین برخورد با مسافربرهای شخصی از آنها تعهد رسمی در دفاتر اسناد رسمی برای ادامه ندادن جابجایی مسافر در ایستگاههای تاکسی گرفته میشود.

حسینیپور اضافه کرد: اگر این افراد برای بار دوم مرتکب تخلف در ایستگاه تاکسی شوند، به مقامات قضایی برای طی کردن مراحل قانونی معرفی میشوند.

وی در پایان از همکاری بیدریغ پلیس راهنمایی و رانندگی بندرعباس تشکر کرد و از شهروندان درخواست کرد همکاری لازم را در اجرای این طرح داشته باشند.

بر اساس این گزارش، شهروندان بندرعباسی میتوانند از طریق شمارهگیری سامانه ۱۳۷ شهرداری بندرعباس و یا با ارسال پیامک به شماره ۳۰۰۰۷۶۱۷۶۱ هر گونه تخلف، نظر یا انتقاد در زمینه حمل و نقل بار و مسافر را گزارش کرده و پیگیری کنند.