به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، رضا برومند هدف از برگزاری این کارگاه را آشنایی راهنمایان گردشگری با آیین ها و رسوم مردم هرمزگان دانست و افزود: معرفی ظرفیت های مختلف فرهنگی استان هرمزگان در شغل راهنمایان گردشگری حائز اهمت است.

وی ادامه داد: راهنمایان گردشگری لازم است ابتدا اطلاعاتی از جامعه خود داشته باشند و در صورت شناخت جامعه، آداب و رسوم، میراث ناملموس و داشته های فرهنگی می توانند آن را به مسافران و گردشگران نشان دهند.

برومند تاکید کرد: کارگاه آموزشی میراث ناملموس به همت انجمن تور گردانان استان هرمزگان برگزار شده است.