به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، خلیل قاسمی گفت: از ابتدای سال تا کنون بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگانبیش از ۱۹۸ هزار بازرسی از واحدهای صنفی به عمل آوردند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مجموع تخلفات کشف شده را بیش از دو هزار مورد اعلام نمود و گفت: در این مدت شهروندان ۹ هزار مورد گزارش خورد را از طریق سامانه ۱۲۴دریافت شکایات مردمی به ثبت رسانده اند.

خبر جدید  منظره آرایی جاده ها در ورودی شهرها

وی اظهار داشت: در بازرسی های صورت گرفته از واحدهای صنفی دوازده هزار و ۵۹۳ پرونده تخلف به ارزش ریالی بیش از ۵۹۹ میلیارد ریال تشکیل و جهت صدور رای نهائی به تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان افزود: در یازده ماه گذشته ۳۲ واحد صنفی متخلف پلمپ و ۱۸ واحد صنفی متخلف به نصب پارچه محکوم شده اند.

خبر جدید  مهر تایید زنگنه بر انتخاب پارسیان به عنوان هاب سوم پتروشیمی کشور/ طرح جامع توسعه پتروشیمی در این منطقه ویژه کلید خورد

قاسـمی تصریح کرد: کانکس های بازرسان با توجه به نزدیکی پایان سال همچنان در محـل های نزدیک بازار، مجتمع های تجاری و خرید مستقرند تا در اسرع وقت بتوانند به شکایات مردم رسیدگی نمایند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در پایان گفت: ستاد خبری سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان با شماره تلفن گویای ۱۲۴ آماده دریافت هرگونه نظر، پیشنهاد، انتقاد و شکایتهای مردمی از واحدهای صنفی متخلف است.

خبر جدید  آغاز برداشت پیاز خارج از فصل در دهستان شمیل