به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای هرمزگان گفت : ، تعداد ۱۳۳۳۳۶۰۴ تردد در محورهای مواصلاتی استان هرمزگان بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه های تردد شماربه ثبت رسید

وی افزود : ۲۵ درصد از کل این تردد سهم وسایل نقلیه سنگین بوده که بندر شهیدرجایی-بندرعباس با ۲۴۴۵۲۴ وسیله نقلیه، بیشترین تردد وسایل نقلیه سنگین را داشته است.که در بهمن ماه سال جاری محور بندرشهید رجایی-بندرعباس با ۸۱۵۰۸۰ تردد، پرتردد ترین محور و سه راهی چهوو-لامرد با ۲۶۴۰۹ تردد کم ترددترین محور بوده است.

این مقام مسئول در ادامه ذکر نمود : متوسط نرخ جریان ترافیک در سطح راههای مواصلاتی استان معادل ۲۶۳ وسیله نقلیه در ساعت بوده، ضمن اینکه بیشترین نرخ این جریان ترافیکی مربوط به بندرشهید رجایی-بندرعباس با نرخ جریان تردد ۱۱۳۲ وسیله نقلیه در ساعت و کمترین نرخ جریان ترافیک در این ایام با ۳۷ تردد وسیله نقلیه در ساعت مربوط به محور سه راهی چهوو-لامرد بوده است .

باقرجوان سرعت متوسط تردد در شبکه راههای دارای تردد شمار استان در مدت مذکور را ۷۵ کیلومتردر ساعت عنوان کرد و گفت : بیشترین سرعت متوسط در این مدت ۱۰۰ کیلومتر درساعت مربوط به محورسه راهی چارک- بندرلنگه بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان هرمزگان با اشاره به اینکه ۱۲ درصد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان فاصله طولی مجاز بین دو خودرو را رعایت نکرده اند و بیشترین تخلف عدم رعایت فاصله طولی مجاز مربوط به محور بندرعباس- بندرشهید رجائی با ۱۹۲۴۳۹ وسیله نقلیه به ثبت رسیده است.گفت : از مجموع کل تردد ۱۰ درصد وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی استان سرعت مجاز را رعایت نکرده اند و بیشترین تخلف عدم رعایت سرعت مجاز مربوط به محور درگهان- قشم با ۶۲۴۱۸ وسیله نقلیه به ثبت رسیده است.