به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ امید ذاکری افزود: اجرای پروژه های آبخیزداری بشدت مدنظر جناب استاندار است و وی به فرمانداران تاکید کرده که اجرای پروژه های آبخیزداری را به لحاظ اهمیت آب مدنظر و دراولویت کاری خود قرار دهند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با تاکید بر نقش اطلاع رسانی در اجرای پروژه ها گفت: تمام معاونتها با روابط عمومی همکاری و تعامل لازم را داشته باشند و علاوه بر خبرهای تولیدی نیاز است معاونت ها و روسا در زمینه ارائه فعالیت ها و عملکرد اداره متبوع در قالب گفتگوهای خبری با روابط عمومی همکاری لازم داشته باشند.

خبر جدید  رضایت مندی مردم از طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری نشان دهنده تلاش های رابطین خبری شهرستان ها در حوزه اطلاع رسانی است

درادامه معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی نیز گفت: اختصاص ۶۲میلیارد تومان اعتبار به آبخیزداری نشانه اهمیت و جایگاه مهم این حوزه در منابع طبیعی است که باید تمام همکاران تلاش نموده و از این فرصت برای بهبود کیفیت و عقد واجرای قراردادها بهره گرفته وبا سرعت بیشتری کار را دنبال نمایند.

خبر جدید  استقبال از فعالیت‌های پول‌ساز برای شهروندان/ گردشگری، منابع غیرمستقیم شهرداری را تامین می‌کند

درادامه همکاران واحدهای مربوطه گزارش کار خود را ارائه داد.