به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ امید ذاکری افزود: اجرای پروژه های آبخیزداری بشدت مدنظر جناب استاندار است و وی به فرمانداران تاکید کرده که اجرای پروژه های آبخیزداری را به لحاظ اهمیت آب مدنظر و دراولویت کاری خود قرار دهند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با تاکید بر نقش اطلاع رسانی در اجرای پروژه ها گفت: تمام معاونتها با روابط عمومی همکاری و تعامل لازم را داشته باشند و علاوه بر خبرهای تولیدی نیاز است معاونت ها و روسا در زمینه ارائه فعالیت ها و عملکرد اداره متبوع در قالب گفتگوهای خبری با روابط عمومی همکاری لازم داشته باشند.

خبر جدید  51 واحد مسکونی به مددجویان بهزیستی هرمزگان واگذار شد

درادامه معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی نیز گفت: اختصاص ۶۲میلیارد تومان اعتبار به آبخیزداری نشانه اهمیت و جایگاه مهم این حوزه در منابع طبیعی است که باید تمام همکاران تلاش نموده و از این فرصت برای بهبود کیفیت و عقد واجرای قراردادها بهره گرفته وبا سرعت بیشتری کار را دنبال نمایند.

خبر جدید  اعزام 566 نفر از مددجویان هرمزگانی به راهیان نور دریایی

درادامه همکاران واحدهای مربوطه گزارش کار خود را ارائه داد.