به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ رضا مدرس افزود: فروش ۵۰۰ لیتر بر ثانیه پساب تصفیه شده به صنایع غرب بندرعباس و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه آن به شهرداری این شهر در جلسه ای با حضور سرمایه گذار تصفیه پساب بندرعباس و نمایندگانی از سوی صنایع و شهرداری تعیین تکلیف شد.

وی اضافه کرد: اینکه این پساب چگونه و کی باید تحویل خریداران شود و سرمایه گذار چه خدماتی در انتقال آن ارایه می کند، قراری است که فی مابین آنها است و معاونت عمرانی استانداری در این خصوص ورود نخواهد کرد.

خبر جدید  بلندقامتان شهرداری بندرعباس تقدیر شدند

مدرس تاکید کرد: در تصفیه فاضلاب بندرعباس توسط بخش خصوصی آن چیزی که برای ما اهمیت داشت و دارد، افزایش کیفیت پسابی است که به دریا می ریزد و همچنان این امر مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه سلامت مردم از هر چیز دیگر با اهمیت تر است، افزود: کمک به تعیین تکلیف فروش پساب به صنایع غرب و شهرداری بندرعباس به منظور حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تصفیه فاضلاب و استاندارد سازی پساب بندرعباس بوده است.

خبر جدید  برگزاری کلاس‌های آموزش حصیربافی در بستک

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: ورود بخش خصوصی در حوزه تصفیه پساب موجب افزایش ۷۰ درصدی کیفیت پساب بندرعباس شده و به دنبال رساندن کیفیت آن در حد روان آب هایی مانند آب رودخانه ها هستیم.

وی اضافه کرد: تصفیه خانه فعلی بندرعباس در حال بازسازی است و همزمان با عملیات بازسازی و بهسازی فعالیت خود را نیز انجام می دهد و افزایش ۷۰ درصدی کیفیت پساب بندرعباس را در پی داشته که این امر از اولویت های ما در بهسازی این تصفیه خانه بوده است.

خبر جدید  برای مراجعه و اطلاع از سلامت خود، به مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری اعتماد کنید