به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ رضا مدرس افزود: فروش ۵۰۰ لیتر بر ثانیه پساب تصفیه شده به صنایع غرب بندرعباس و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه آن به شهرداری این شهر در جلسه ای با حضور سرمایه گذار تصفیه پساب بندرعباس و نمایندگانی از سوی صنایع و شهرداری تعیین تکلیف شد.

وی اضافه کرد: اینکه این پساب چگونه و کی باید تحویل خریداران شود و سرمایه گذار چه خدماتی در انتقال آن ارایه می کند، قراری است که فی مابین آنها است و معاونت عمرانی استانداری در این خصوص ورود نخواهد کرد.

خبر جدید  اختتامیه دوره مربیگری درجه سه والیبال

مدرس تاکید کرد: در تصفیه فاضلاب بندرعباس توسط بخش خصوصی آن چیزی که برای ما اهمیت داشت و دارد، افزایش کیفیت پسابی است که به دریا می ریزد و همچنان این امر مورد تاکید است.

وی با بیان اینکه سلامت مردم از هر چیز دیگر با اهمیت تر است، افزود: کمک به تعیین تکلیف فروش پساب به صنایع غرب و شهرداری بندرعباس به منظور حمایت از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تصفیه فاضلاب و استاندارد سازی پساب بندرعباس بوده است.

خبر جدید  راه اندازی UPSهای مرکز انتقال نفت مهرآران

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان خاطرنشان کرد: ورود بخش خصوصی در حوزه تصفیه پساب موجب افزایش ۷۰ درصدی کیفیت پساب بندرعباس شده و به دنبال رساندن کیفیت آن در حد روان آب هایی مانند آب رودخانه ها هستیم.

وی اضافه کرد: تصفیه خانه فعلی بندرعباس در حال بازسازی است و همزمان با عملیات بازسازی و بهسازی فعالیت خود را نیز انجام می دهد و افزایش ۷۰ درصدی کیفیت پساب بندرعباس را در پی داشته که این امر از اولویت های ما در بهسازی این تصفیه خانه بوده است.

خبر جدید  آبزی پروری تولیدی سالم برای توسعه و رونق اقتصادی/ پرورش ماهی و سایر آبزیان در دریا کلیدی برای توسعه