به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ عباس ابراهیمی گفت: سلامت اجتماعی و اجتماعی بودن آن مقوله مهمی است و ما بعنوان متولی سلامت این شهرستان خواستار مشارکت اقشار مختلف مردم و مسئولان با حوزه سلامت هستیم.

وی افزود: هدف از تشکیل خانه های مشارکت مردم در سلامت , مشارکت دادن اقشار مختلف مردم جامعه برای ارتقاء شاخص های سلامت و ارتباط مستقیم با خیرین سلامت و تشکیل کانون محله است .

عباس ابراهیمی با بیان اینکه جلسه مجمع خانه مشارکت مردم در سلامت یک نشست مشارکت محور است؛ بیان کرد: در هر جایی که بحث مشارکت مردم باشد چالشها و مشکلات بهتر و سریعتر حل می گردد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان جاسک تصریح کرد: کانون های محله که قرار است با رویکرد ارتقای سلامت اجتماعی تشکیل شود. باید با محوریت خانه مشارکت مردم در سلامت باشد.

دکتر ابراهیمی یادآور شد: با اجرای این طرح محله ها و گروه های هدف جهت کاهش میزان آسیب های اجتماعی محلات و ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی، اجتماعی و معنوی شناسایی شده است و این امر باعث می شود برنامه ها و اقدامات متناسب با نوع مشکلات و نیازهای هر محله باشد.