به گزارش خبرگزاری برنا درهرمزگان؛ در این تور رسانه ای جمع زیادی از خبرنگاران فعال در رسانه ها و خبرگزاری های استان حضور داشتند و از نزدیک با پروژه ها و تاسیسات آب شرکت آب منطقه ای هرمزگان در شهرستان حاجی آباد آشنا شدند.