به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ قاسم تقی زاده خامسی در این مراسم در توضیح پروژه های صنعت آب و برق استان هرمزگان بیان کرد:استان هرمزگان یکی از استانهای کم آب کشور است که دو دهه خشک سالی و کم بارشی کشاورزی این منطقه را با بحرانهای جدی مواجه کرده.

وی در ادامه افزود: با توجه به بارش های روزهای اخیر در استان هرمزگان ذخیره اب در پشت سدها مطلوب شده که دولت و وزارت نیرو برای توزیع عادلانه آب باید با نگاه مثبت اقدامات اقدامات موثری را انجام دهد مهمی صورت خواهد گرفت.

تقی زاده تصریح کرد: ۳۷ طرح در بخش صنعت برق و انرژی در هرمزگان در دست اجرا است.

وی با اشاره به پروژههای مهم بخش نیرو در هرمزگان گفت در استان هرمزگان در بخش آب و آبفا، ۹۸پروژه با اعتبار۳۶ هزار میلیارد ریال و ۳۷ پروژه در صنعت برق و انرژی با اعتبار ۱۲ هزار میلیارد تومان با متوسط پیشرفت ۴۰ درصدی داریم.

معاون وزیر نیرو گفت: طرح ملی انتقال آب خلیج فارس بانمکزدایی توسط بخش خصوصی با اعتبار ۹۰ هزار میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در حال اجراست و فاز اول این پروژه در نیمه اول سال آینده با ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب به بهرهبرداری میرسد که بخشی برای صنعت و شرب هرمزگان و بخشی برای صنعت کرمان و یزد استفاده میشود.

تقی زاده، دیگر پروژه صنعت برق استان را نیروگاه سیکل ترکیبی با اعتبار۴۹۰ میلیون یورو اعلام کرد که توسط بخش خصوصی با فناوری جدید درحال اجراست و فاز نخست این نیروگاه نیز با ظرفیت ۳۷ مگابایت در پیک در سال آینده به بهرهبرداری میرسد و وارد مدار میشود.

به گفته این مقام مسؤول، تامین ۱۰۰ درصد از آب بندرعباس از طریق آبشیرینکنها را از جمله برنامههای وزارت نیرو اعلام کرد و خاطرنشان کرد: در سالجاری فاز نخست آبشیرینکن ۱۰۰ هزار مترمکعبی با ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب به بهرهبرداری رسید و در نیمه سال آینده نیز۴۰ هزار مترمکعب دیگر وارد مدار میشود.

وی بابیان اینکه در دشت میناب ۱۲ هزار هکتار از اراضی بهصورت روباز آبیاری تامین آب میشود؛ اظهار داشت: امشب با حضور رئیس جمهور در فاز نخست برای سه هزار هکتار خط انتقال آب به طول ۱۱۰ کیلومتر و اعتبار یکهزار و ۱۰۰ میلیارد ریال برای آبیاری صیفیجات افتتاح میشوند و این صیفیجات تولیدی در تمام فصول سال در کشور توزیع میشود.