به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ رستم دولتی در این خصوص توضیح داد: این رفع تصرف و آزاد سازی ۹۲۰۰۰ مترمربع از اراضی بستر رودخانه و مسیل ها در روستای محله نو ایسین از توابع شهرستان بندر عباس بوده است.

وی در ادامه توضیح داد: برابر با وظایف حاکمیتی وزارت نیرو و مطابق با تبصره ۴ ماده دو قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ این دفتر نسبت به شناسایی متصرفین بستر مسیل های دشت ایسین اقدام کرد.

خبر جدید  فراخوان جذب جوانان درقالب سازمان های مردم نهادجوانان

مدیر امور آب شهرستان بندرعباس اضافه کرد: پس از شناسایی ۶۰ مورد تجاوز به بستر رودخانه با اخذ دستور مقام محترم قضایی و هماهنگی های مربوطه با نیروی انتظامی نسبت به آزاد سازی ۹۲۰۰۰ متر مربع از اراضی بستر رودخانه اقدامات لازم صورت پذیرفت.