به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ رستم دولتی در این خصوص توضیح داد: این رفع تصرف و آزاد سازی ۹۲۰۰۰ مترمربع از اراضی بستر رودخانه و مسیل ها در روستای محله نو ایسین از توابع شهرستان بندر عباس بوده است.

وی در ادامه توضیح داد: برابر با وظایف حاکمیتی وزارت نیرو و مطابق با تبصره ۴ ماده دو قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال ۱۳۶۱ این دفتر نسبت به شناسایی متصرفین بستر مسیل های دشت ایسین اقدام کرد.

مدیر امور آب شهرستان بندرعباس اضافه کرد: پس از شناسایی ۶۰ مورد تجاوز به بستر رودخانه با اخذ دستور مقام محترم قضایی و هماهنگی های مربوطه با نیروی انتظامی نسبت به آزاد سازی ۹۲۰۰۰ متر مربع از اراضی بستر رودخانه اقدامات لازم صورت پذیرفت.