به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، عباس امینیزاده با گرامیداشت ماه مبارک رمضان، اظهار کرد: ماه مبارک رمضان برترین ماه سال، ماه نزول قرآن و کتب آسمانی و فرصتی فرا روی بندگان است تا توفیق پیدا کنند با روزه گرفتن، عبادت و بندگی خالصانه به درگاه خالق بیهمتا، تقویت و رشد بعد معنوی، فضائل اخلاقی، تقوا و پرهیزگاری به شناخت و معرفت دست یابند

وی با اشاره به اینکه در این ماه بندههای خدا با شکستن بتهای نفس و سجدهی عشق بر درگاه معبود یکتا و نامتناهی به آرامش روحی و روانی برسند، افزود: شایسته است در این ماه مبارک، با بهرهگیری از تعالیم رحمانی قرآن کریم و سنّت و سیره اخلاقی پیامبر رحمت(ص)، همه مسلمانان روزهدار را به وحدت و برادری دعوت کنیم، چرا که رستگاری جز از مسیر چنگ زدن به ریسمان محکم اتحاد و اجتناب از تفرقه، تحقق نمی یابد.

امینیزاده تاکید کرد: ماه رمضان، ماه آگاهی بیشتر از حقایق هستی است و این هدف در سایه تلاوت قرآن و تدبر در آن به دست میآید.

شهردار بندرعباس با بیان اینکه در ماه رمضان، قرآن برای راهنمایی مردم و بیان راه روشن هدایت و جداساختن حق از باطل، نازل شده است، خاطرنشان کرد: پس هر کس که این ماه را دریابد، باید در آن روزه بدارد.

امینیزاده گفت: ماه رمضان، ماه آگاهی بیشتر از حقایق هستی است و این هدف در سایه تلاوت قرآن و تدبر در آن به دست میآید.

وی در ادامه سخنانش نیز عنوان کرد: در ماه بهار قرآن، طبیعتاً مساجد شهر بندرعباس بستر مناسبی برای اجرای برنامههای قرآنی و جذب جوانان و نوجوانان به مجالس و محافل قرآنی هستند و سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس علاوه بر دیگر برنامههای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی در محلات اجرای ویژهبرنامههای قرآنی در مساجد شهر بندرعباس را در نظر دارد.

امینیزاده با اشاره به سایر ویژه برنامههای این ایام و برگزاری المپیاد ورزشی ویژه کارکنان شهرداری بندرعباس، خاطرنشان کرد: برگزاری جشن بزرگ کلهگنجشکیها برای روزه اولیها و برپایی جشن میلاد امام حسن مجتبی (ع) از اهم برنامههای این سازمان در ماه مبارک رمضان است.