به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛دکتر مهران قربانی معاون حمل ونقل وعضو هئیت عامل سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور باتفاق فرامرز مداح عضو هئیت عامل سازمان فوق الاشاره ، داریوش باقرجوان مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان و ستار هاشمی معاون حمل ونقل این اداره کل از شهرک حمل ونقلی بندرعباس بازدید نمود وگفت : سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور از توسعه شهرک حمل ونقلی در بندرعباس حمایت خواهد کرد

این مقام مسئول امروز در حاشیه بازدید از شهرک خصوصی حمل و نقل بندرعباس اظهار داشت: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای که بخشی از وزارت راه و شهرسازی است به شهرک های حمل و نقل به عنوان سرمایه ملی نگاه میکند.

خبر جدید  منظره آرایی محورشهیدرجائی

‎وی افزود: این شهرکها در اشتغالزایی، لجستیک مناسب کالا در سطح کشور، افزایش کارایی و افزایش بهرهوری اقتصادی و رضایتمندی افراد ذینفع در حمل و نقل میتوانند موثر باشند.

‎مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: نگاه ما به شرکتهای حمل و نقل، نگاه حمایتی است و میخواهیم از شرکتهای تخصصی و حرفهای در زمینه حمل و نقل حمایت کنیم.

‎وی ادامه داد: با این حمایت که در چهارچوب قانون صورت خواهد گرفت به دنبال افزایش کارایی و ظرفیت شرکتهای حمل و نقل در داخل کشور، سطح منطقه و در صورت امکان در عرصه بینالمللی هستیم.

‎قربانی با ابراز خرسندی از جانمایی درست و تکمیل فاز نخست شهرک خصوصی حمل و نقل بندرعباس تصریح کرد: توسعه پایدار این شهرک مدنظر سازمان راهداری است و هر چه استفاده از این شهرک تقویت شود میتوان انتظار افزایش کارایی و رضایتمندی رانندگان را داشت.

خبر جدید  ساماندهی و مدیریت سواحل باید بر مبنای استاندارد و سیاست گذاری دقیق و مشخص انجام شود

‎وی افزود: سعی میکنیم در یک دوره میان مدت، شهرک حمل و نقل بندرعباس را به جایگاه واقعی خود برسانیم و قاعدتا با این نگاه به دنبال توسعه فازهای دو و سه این شهرک هستیم و در مجموعه وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری حمایت از شهرک را دنبال میکنیم.

شایان ذکراست شهرک حمل ونقلی درزمینی به مساحت ۱۵۰ هکتار که شامل سه فاز میباشد که فاز اول آن ۱۰۰ هکتار می باشدکه به اتمام رسیده و ۵۵ شرکت حمل ونقلی در آن مشغول به فعالیت میباشند که ۴۸ شرکت موفق به صدو بارنامه هستند و ۷ شرکت دیگر آماه بهره برداری می باشد که امروز با حضور معاون حمل ونقل سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای کشور ، مدیرکل ومعاون حمل ونقل اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان ، اعضاء هئیت رئیسه صنوف حمل ونقلی ساختمان اعلام بار واداری شرکت حمل ونقلی پیام صداقت افتتاح گردید .

خبر جدید  برگزاری مراسم ضیافت شام بر روی عرشه ناوشکن خیبر ناوگروه پاکستانی با حضور مقامات نظامی و سیاسی

گفتنی است فاز اول ودوم شهرک حمل ونقلی بندرعباس که شامل ۵۰ هکتار باقی مانده است در دست اجرا می باشد که درصورت اتمام وراه اندازی کامل این شهرک طلایی ۱۰ هزار و ۶۵۰ فرصت شغلی مناسب برای هموطنان ومردم خونگرم استان ایجاد می گردد .