به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ فرزانه آرامش عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس در این باره گفت: سامانه ۱۳۷ باعث تقویت ارتباط بین شهروندان و مسئولین می شود.

آرامش افزود: تلاش درجهت رضایت و پاسخگویی بیشتر مسئولان شهری به شهروندان و احترام به خواسته های آنان در اولویت می باشد.

آرامش در ادامه بیان کرد: توسعه زیرساخت های شهر بندرعباس و تکمیل پروژه های نیمه تمام عمران شهری یکی از مطالبات اصلی مردم در برنامه های شهری می باشد و خدمات شهری در راستای افزایش رضایت مندی شهروندان مورد تأکید اعضای شورا می باشد.

گفتنی است؛ پاسخگویی مستقیم تلفنی با اعضای شورای شهر در مرکز ارتباطات مردمی شهرداری بندرعباس، سامانه ۱۳۷ سه شنبه هر هفته خواهد شد.