به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان، مصطفی زارعی مدیرآب شهرستان میناب اظهار کرد : به دنبال بارندگی های اخیر و افزایش ذخیره سد استقلال پس از ۱۶ ماه آب سد درکانال های آبیاری باغ های میناب جاری شد تا جان تازه ای بگیرند .

وی با بیان اینکه در سال گذشته به علت عدم بارندگی در حوزه سد استقلال و عدم ورودی رواناب به مخزن ذخیره سد ، آب سطحی در کانالهای آبیاری باغها جاری نشده بود ، اضافه کرد : در بارندگی های زمستان سال گذشته و بارش های بهاری امسال حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب پشت سد استقلال ذخیره شد که تصمیم به رها سازی آب در کانالهای آبیاری ۶ هزار هکتار از باغهای میناب را آبیاری کنیم.

وی کل ارضی تحت پوشش جهت آبیاری سدهای میناب را یازده هزار هکتار اعلام کرد وافزود : ۵ هزار و۸۰۰ هکتار از این اراضی باغات ، توسط سد استقلال میناب ، مابقی اراضی که صیفی جات هستند از طریق سد شمیل و نیان آبیاری می شوند .

زارعی با بیان اینکه در۶ ماهه اول سال ، سد استقلال اراضی بخش بند زرک وبخش مرکزی میناب را آبیاری کند اضافه کرد با این اقدام بیش از ۹ هزار باغدار از نعمت اب سد استقلال بهره مند می شوند .

گفتنی است سد استقلال میناب ظرفیت ۲۴۰ میلیون متر مکعب آب را دارد که در بارندگی های اخیر ۴۵ درصد آبگیری شده است .