به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس در سامانه ۱۳۷ به بیش از ۸۰ تماس تلفنی پاسخ دادند که بیشتر تماس های مردمی در مورد نبود سطل زباله، ترمیم آسفالت و حفاری ها، روشنایی پارک ها و مشکل حمل ونقل و….بود.

گفتنی است؛ پاسخگویی مستقیم تلفنی با اعضای شورای اسلامی شهر در مرکز ارتباطات مردمی شهرداری بندرعباس، سامانه ۱۳۷ سه شنبه هر هفته خواهد شد.

خبر جدید  شرکت صنعتگران هرمزگان در نمایشگاه ملی صنایع دستی عیدانه تهران