به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس در سامانه ۱۳۷ به بیش از ۸۰ تماس تلفنی پاسخ دادند که بیشتر تماس های مردمی در مورد نبود سطل زباله، ترمیم آسفالت و حفاری ها، روشنایی پارک ها و مشکل حمل ونقل و….بود.

گفتنی است؛ پاسخگویی مستقیم تلفنی با اعضای شورای اسلامی شهر در مرکز ارتباطات مردمی شهرداری بندرعباس، سامانه ۱۳۷ سه شنبه هر هفته خواهد شد.