به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ امید ذاکری گفت: طرح های آبخیزداری در حوزه های کندران، گوده ۱ و۲، کهورستان،هماگ و تلگردو، گود مغان- گلچین، پوراحمدی- جائر، باغک زیرحوزه، هشتبندی و بادکش هشتبندی، باد افشان برزرد، زهبارک شهرستان بشاگرد، جگین گابریک با مشارکت مردمی، جگین گابریک، خالصی است.

وی افزود : همچنین طرح های آبخیزداری روستاهای سغ، سد سنگی ملاتی اهون، تنب جکی تکمیل و تاسیسات حفاظتی روستای بوستانو بازسازی شده و دهه فجر امسال مورد بهره برداری قرار می گیرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان با اشاره به احداث سد سنگی و ملاتی طیفکان گفت : آبخیزداری، کنترل و پیشگیری از سیل در حوزه های کوه سیاهو، آبخیز وائن، گردکان، باغ چنار، همزانگ و کرتان، کندران و صلخ از دیگر طرح های قابل افتتاح می باشد.

ذاکری با اشاره به دو دهه خشکسالی در هرمزگان افزود: : این استان به لحاظ شرایط اقلیمی خاص دارای منابع آبی محدود می باشد که بر این اساس اجرای گسترده طرح های آبخیزداری ضروری است.

وی ،هدف از اجرای طرح های آبخیزداری را کمک به پایداری مشاغل، جلوگیری از مهاجرت مردم به شهر و توسعه و رونق کشاورزی عنوان کرد.