به گزارش برنا، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در دومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان با اشاره به گزارش آموزش و پرورش مبنی بر وجود زمینههای بروز ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی در برخی دانش آموزان، مداخله فوری اورژانس اجتماعی را از طریق تشکیل سه تیم عملیات ویژه در شهرستانهای بندرعباس، میناب و قشم به منظور غربالگری سلامت روان، واکاوی علل و عوامل محیطی و خانوادگی آسیب زا، نظارت بر فضای مجازی، ارتقاء مهارتهای اجتماعی و توسعه خدمات مشاورهای خواستار شد.

این مقام قضایی در استان هرمزگان همچنین بر ضرورت اتخاذ تمهیدات مؤثر اجرایی و ارائه گزارش اقدامات انجام شده از سوی اداره کل بهزیستی استان هرمزگان با محورریت اورژانس اجتماعی به دبیرخانه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان هرمزگان طی یک هفته تأکید کرد.

خبر جدید  اختتامیه دوره مربیگری درجه سه والیبال

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اعلام این مطلب که توجه به پیشگیری رشد مدار اقدامی هوشمندانه برای مقابله با آسیبهای اجتماعی است، اظهار داشت: با اجرای اصول و مبانی پیشگیری رشد مدار بسیاری از آسیبهای اجتماعی کاهش خواهد یافت و با گسترش این نوع آموزهها در مدارس و سایر نهادهای اجتماعی، فرآیند جامعهپذیری فرد به نتایج مطلوبتری منتج خواهد شد.

خبر جدید  تلاش وزارت تعاون و کار برای بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل

حجت الاسلام والمسلمین اکبری در ادامه، ضمن بیان این مطلب که استان هرمزگان از موقعیت و ظرفیتهای ویژهای در حوزه گردشگری برخوردار است بر ضرورت تدوین طرح جامع گردشگری استان هرمزگان با توجه به مؤلفههای پیشگیرانه به منظور جلوگیری از بروز و ظهور جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی در این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه پیشگیری از وقوع جرم امری فراقوهای است که مشارکت فعال و مستمر تمامی دستگاههای متولی را میطلبد، یادآور شد: برنامههای پیشگیرانه درون سازمانی و برون سازمانی راهکاری مؤثر در جهت کاهش جرایم و آسیبهای اجتماعی است و دستگاه قضایی آمادگی دارد به منظور تحقق اهداف راهبردی و مصوبات این شورا با تمامی سازمانها و نهادهای عضو، همکاری و تعامل سازنده داشته باشد.

خبر جدید  آموزش تغذیه سالم و نقش آن در سلامت ویژه دانش آموزان مدارس شهر گروک سیریک