به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ مسئول پیگیری امور مالیاتی سازمان منطقه آزاد قشم در حاشیه برگزاری این همایش گفت: شرکت کنندگان در این همایش از روند فعالیت های واحدهای تولیدی، صنعتی و عملکرد فعالان اقتصادی بازدید کردند و از نزدیک با مسائل و مشکلات مربوط به حوزه مالیاتی آنان آشنا شدند.

امیر سلکی ادامه داد: شرکت کنندگان در نخستین همایش مالیاتی مناطق آزاد کشور قرار است مسائل مرتبط با مشکلات فعالان اقتصادی منطقه آزاد قشم را با تبادل نظر پیرامون موضوعات مرتبط با این فعالان مورد بررسی و جمع بندی قرار دهند.

وی افزود: مسائل حوزه مالیاتی هر منطقه آزاد کشور قرار است به صورت ماهانه با هدف تغییر نگاه سازمان مالیاتی کشور نسبت به چگونگی فعالیت فعالان اقتصادی و تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی مناطق آزاد هفت گانه در پی فرار مالیاتی نیستند و مهمترین نیاز آنان به تغییر قوانین و مقررات جدید با واقعیات چگونگی فعالیت در این مناطق مربوط می شود، برگزار شود.

نخستین همایش مالیاتی مناطق آزاد کشور با حضور معاونان اقتصادی و مسئولان مرتبط با حوزه مالیات در دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد کشور، معاونان اقتصادی این شورا، معاون مالی و ارزش افزوده سازمان مالیاتی کشور و هفت مدیرکل استان های دارای مناطق آزاد کشوراز امروز و به مدت دو روز در سالن مرکز بین المللی رشد قشم در حال برگزاری است