به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ مجتبی قهرمانی معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان هرمزگان از پذیرش شکایات کیفری در تمامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان هرمزگان خبر داد و تصریح کرد: به منظور تحقق این امر۱۲ دفتر خدمات الکترونیک قضایی استان هرمزگان تجهیز شده و مردم شریف استان از این به بعد می توانند شکایات کیفری خود را از طریق این دفاتر ثبت نمایند و نیازی به مراجعه حضوری به داداسرا نخواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه استان هرمزگان یکی از اولین استان های کشور در راستای اجرای طرح ثبت شکایات کیفری از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی می باشد یادآور شد:ثبت و ارسال تمامی دادخواست های حقوقی ، خانواده ،تجدید نظر و اظهار نامه ها نیز همچون گذشته از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان هرمزگان صورت می گیرد.