به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ، پنجمین یادواره شهدای ورزشکار با همکاری سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری بندرعباس در حسینیه عاشقان ثارا… برگزار میشود.

اینیادواره با هدف زنده نگهداشتن یاد شهدا و نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه برگزار میشود.

یادواره شهدای ورزشکار سهشنبه ۲۱ اسفندماه ساعت ۱۸:۳۰ در حسینیه عاشقان ثارا… بندرعباس واقع در چهارراه مصلی برگزار میشود.

خبر جدید  سرعت 40 کیلومتر بر ساعتی باد و ارتفاع دو متری موج در هرمزگان