به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان افزود: این پروژه با هزینهای بالغ بر ٥٠ میلیارد ریال و در مدت ١٠ ماه به طول ٨ کیلومتر به انجام خواهد رسید.

امیرزاد با اشاره به پیشرفت ٢٥ درصدی پروژه افزود: پروژه شبکه توزیع آب شهرک صنعتی خلیج فارس تا پایان دی ماه به پایان خواهد رسید.

خبر جدید  بیش از 198 هزار بازرسی از واحدهای صنفی از ابتدای سال تا کنون در هرمزگان

وی ادامه داد: سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت در طراحی و نظارت،اجرا و تامین آب همگام با آخرین استانداردهای روز در شهرکها و نواحی صنعتی انجام می شود.

وی با تاکید بر کیفیت و کمیت در اجرای پروژه های فنی و سرعت در انجام کارها، بیان کرد: ایجاد زیرساخت ها و فراهم کردن امنیت حضور سرمایه گذاران برای احداث و راه اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی استان، یکی از دغدغه های اصلی شرکت شهرکهای صنعتی استان است.

خبر جدید  برداشت سبزیجات برگی از سطح 100 هکتار از اراضی بندرلنگه آغاز شد