به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ محسن سالاری با اشاره به اینکه تمامی نمونه های بخش کشاورزی استان از جامعه شیلاتی استان انتخاب شده است گفت:این افراد طی مراسمی با حضور وزیر جهاد کشاورزی و معاونین ایشان در تهران تقدیر شدند.

وی با بیان اینکه این مهم با توجه به رویکرد الگو سازی نمونه های بخش کشاورزی صورت گرفته است تصریح کرد:انتخاب این افراد بر اساس مستندات ارسالی ، بازدید های میدانی و بررسی های کمیته فنی و تخصصی در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی(تات) انجام شده است.

خبر جدید  برگزاری کارگاه آموزشی توجیهی کارشناسان و رابطان طرح داناب

گفتنی است در این مراسم محمد گرگیج از جاسک به عنوان واحد نمونه تکثیر میگو کشور،خالد نژاد با سعیدو از قشم به عنوان پرورش دهنده نمونه میگو کشور و علی کمالی کانی از قشم به عنوان صیاد نمونه ماهیان تجاری کشور انتخاب و تجلیل شدند.