به گزارش خبرگزاری برنا درهرمزگان؛ علی رضایى در آیین تکریم و نکوداشت پروفسور عبدالمجید ارفعى، بیان کرد: زمانى که به زندگى این استاد گرانقدر مى نگرم به این مى اندیشم که با توجه به دید و نگاه جامعه آن دوره، تحصیل در چه جایگاهى بوده است و پروفسور چگونه در خلاف جهت آب شنا کرده است.

وى با بیان این که متاسفانه در حوزه زبانشناسى هیچ کارى نکرده ایم، ادامه داد: اگر ملک الشعراى بهار نمى نوشت و خانعلى آثارش را ثبت نمى کرد، وضعیت امروز زبانشناسى وخیم تر از این بود.

رضایى با اشاره به این که کمبود منابع در این حوزه بیداد مى کند، افزود: حال که منابعمان کم است و در خاک و زمان دفن شده اند باید از حضور اساتیدى چون پروفسور ارفعى استفاده برد.

این استاد تاریخ شناس تصریح کرد: در حقیقت حال که به اهمیت و جایگاه این استاد بزرگ هرچند دیر پى برده ایم، باید از چنین نعمتى استفاده و دانش وى را به دانشگاه بکشانیم.

وى تاکید کرد: برخى اختلافات نظر ها میان یافته ها وجود دارد اما با علم پروفسور مى توان به این اختلاف نظر ها تا حد بسیار زیادى خاتمه داد.

رضایى بیان کرد: مى گویند زبان ما عربى است و باید آن را ریشه یابى کرد آیا زبانى که زنده است و به آن توجه شده است یا که باید به زبان هاى اصیل تر و قدیمى تر مانند زبان کردی و ایلامى توجه شود.

وى در پایان گفت: پروفسور ارفعى، شرف و کرامت این علم نه تنها در استان بلکه در سطح کشور و حتى دنیا است و باید قدر این نعمت بزرگ را دانست.