به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ دکتر حسینی گفت: ۳ واحد زیست پزشک و سرایداری واقع در مرکز خدمات جامع سلامت زهوکی میناب، با متراژ ۱۷۶ متر مربع و اعتباری بالغ بر ۲ میلیاردو ۹۴۳ میلیون ریال جهت ماندگاری پزشکان و ارتقا کیفیت خدمات درمانی به بهره برداری رسید.