به گزارش خبرگزاری بُرنا در هرمزگان ؛ احمد پایان، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان هرمزگان بابیان اینکه یکی از دغدغههای مددجویان بحث هزینههای بالای درمانی و بیمه عمر برای آینده خانواده است، گفت: ۴۸ هزار و ۳۶ نفر از مددجویان تحت حمایت در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون از خدمات بیمه درمانی و بیمه تأمین اجتماعی بهرهمند شدند.

وی با اشاره به اینکه از این میزان ۲۷۷۱ نفر از بیمههای تأمین اجتماعی و ۴۵۲۶۵ نفر از بیمه خدمات درمانی کمیته امداد استفاده میکنند، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون مبلغ هشت میلیارد و ۱۶۹ میلیون تومان برای بیمه خدمات درمانی و بیمه تأمین اجتماعی مددجویان هرمزگانی پرداختشده است.

پایان یادآور شد: ارائه خدمات درمانی بیمه پایه، بیمه تکمیلی مددجویان، هزینه بیماران صعبالعلاج و خاص، طرح تغذیه کودکان زیر پنج سال و پرداخت حق بیمه مددجویان به سازمان تأمین اجتماعی ازجمله خدمات درمانی این نهاد به نیازمندان است.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان هرمزگان بیان کرد: برای ارائه خدمات درمانی به مددجویان با ۱۴۳ مرکز درمانی دولتی و خصوصی شامل درمانگاهها، بیمارستانهای دولتی و همچنین با ۳۶ داروخانه قرارداد همکاری دارد که برای مددجویان این نهاد خدمات مطلوبتری ارائه داده شود.

وی به برگزاری کلاسهای آموزش بهداشت، ارائه مشاوره برای مددجویان توسط کارشناسان مرکز علوم پزشکی اشاره کرد و افزود: همچنین توزیع اقلام بهداشتی، آموزش سلامت، بهداشت دهان و دندان و ارزیابی سلامت زنان سرپرست خانوار موردحمایت، از فعالیتهای بهداشتی کمیته امداد هرمزگان است.