به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان ؛ مدیر منطقه خلیج فارس در مراسم افتتاحیه این نشست با بیان اینکه این منطقه، جدیدالتاسیس بوده است و تعداد زیادی از نیروهای آن جوان هستند به ضرورت آموزش کارکنان تاکید کرد و گفت: نیاز به آموزش این نیروها دوچندان است.

علیرضاعطار ادامه داد : ما باید با حداکثر ظرفیت کار انتقال فراورده به اقصی نقاط کشور را دنبال کنیم و فعالیت با حداکثر ظرفیت یعنی داشتن کارمندان باسواد، باتجربه و زبده ، که این مهم نیازمند آموزش مستمر و تخصصی است.

خبر جدید  ۹ مجروح بر اثر انفجار گاز در بندرعباس

وی با تاکید بر آموزش کارکنان در جهت حرکت در مسیر بهبود مستمر افزود: نداشتن آموزش کافی، احتمال بروز مشکلبرای نیروهای جوان وتازه کارم ناطق رابدنبال دارد.

در ادامه این نشست رئیس آموزش و تجهیز نیروی انسانی ستاد گفت: این گردهمایی باهدف ارائه گزارش آموزش درمناطق در سال۹۷ و بحث و گفتگو و بازگو کردن مشکلات موجود در آموزش مناطق و ارائه راه حل و راهکار جهت بهبود مستمر در سیستم آموزش برگزار شد.

خبر جدید  «رمضان»، ماه آگاهی بیشتر از حقایق هستی است

رضا آل ابراهیم تاکید کرد: استراتژی ها می گویند که برنامه برای هر فرد چیست و سازمان چه چشم اندازی برایش در نظرگرفته که طبق آن برنامه آموزشی فردی برای هر فرد تبیین می شود .

ال ابراهیم افزود: ۹۰ درصد همکاران در کلیه مناطق و ستاد شرکت ، دارای برنامه ریزی آموزشی فردی هستند .

وی تاکید کرد : یکی از مسائل مهم بازنگری ، برنامه آموزش فردی جهت رفع مشکلات آن در راستا ، جهت و همسو با نظر مدیریت سازمان است.

خبر جدید  اعزام بالغ بر 10 فروند شناور صیادی به مناطق سیل زده

آل ابراهیم اضافه کرد : برنامه ها و نیازهای استراتژی سازمان در دل برنامه ریزی آموزش فردی قرار گرفته است.

رئیس آموزش و تجهیز نیروی انسانی افزود : برنامه های آموزشی به صورت متوسط چهارساله در نظر گرفته شده و در سامانه ایده شرکت درج شده و هرکس می تواند برنامه آموزشی خود را ببیند.